Pacistan

Prosiect Pacistan:

Dechreuodd Holley gyflenwi mesuryddion trydan ym Mhacistan ers blwyddyn 2012. Mae'r prif gynhyrchion yn cynnwys mesuryddion electronig confensiynol sengl a thri cham a mesuryddion smart sengl a thri cham.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Holley wedi cynnal gwerthiant blynyddol o 400,000-500,000 metr.Mae marchnad Pacistan yn sensitif i bris cynnyrch.Am y rheswm hwn, mae Holley wedi datblygu cyfres o fesuryddion cost-effeithiol wedi'u haddasu ar gyfer gofynion arbennig Pacistan.Mae timau Holley bob amser wedi bod yn rhoi cefnogaeth lawn i'r galwadau amrywiol a godwyd gan y Cwsmeriaid.Yn y dyfodol, bydd Holley yn parhau i wneud gwaith gwych i gynnal marchnad Pacistan.

wef

Lluniau Cwsmer:

Pakistan  (5)
Pakistan  (3)
Pakistan  (2)
Pakistan  (1)
Pakistan  (4)