Iorddonen

Prosiect Jordan:

Dechreuodd Holley fusnes yn yr Iorddonen ers 2013. Hyd yn hyn mae Holley wedi bod yn cadw cyfran o'r farchnad o 95%, sy'n cyfrif am gyfanswm o 1 miliwn o fetrau.Jordan yw'r farchnad mesuryddion clyfar gyntaf Holley i'w defnyddio yn y Dwyrain Canol.Ar hyd y blynyddoedd, mae cynhyrchion Holley yn cael perfformiad da yn y farchnad ac mae brand Holley yn cael ei gydnabod yn fawr gan y Cwsmeriaid.Y prif gynhyrchion a gyflenwir i Jordan yn bennaf yw mesuryddion clyfar un cam a thri cham yn gweithio gyda systemau AMI Holley a Huawei.Mae'r technolegau cyfathrebu yn cynnwys GRPS/3G/4G, PLC ac Ethernet.Mae gan y Power Utilities yn yr Iorddonen ofynion uchel am gynhyrchion ac maent yn gofyn yn barhaus am swyddogaethau newydd a thechnolegau newydd.Mae Holley wedi bod yn buddsoddi llawer o adnoddau i gefnogi'r farchnad a darparu cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i'r Cwsmeriaid.Mae'r gyfres o gynhyrchion ym marchnad yr Iorddonen hefyd wedi dod yn feincnod o gynhyrchion tramor Holley.

Lluniau Cwsmer:

Jordan3
Jordan2
Jordan